Akú hodnotu má investičné zlato?

29 jan

Pri určovaní hodnoty investičného zlata zohrávajú zásadnú úlohu pravosť a certifikácia. Zlato, ktoré je vysoko ceneným drahým kovom, sa často podrobuje mnohým testom, aby sa zabezpečila jeho pravosť, a až potom sa certifikuje. Cieľom týchto testov je potvrdiť rýdzosť alebo rýdzosť zlata – rýdze investičné zlato má rýdzosť 24 karátov alebo rýdzosť 0,999.

Want To Make Money In Gold? Read These Tips.
Investičné zlato a jeho trhová hodnota.

Celkovú hodnotu investičného zlata však určuje jeho hmotnosť (meraná v unciach), rýdzosť a aktuálna trhová cena zlata za uncu. Od polovice januára sa priemerná cena investičného zlata pohybuje okolo 1 800 USD za uncu, hoci môže kolísať v závislosti od podmienok na svetovom trhu. Preto sa investor, ktorý má v úmysle kúpiť zlato, musí uistiť, že renomovaný a certifikovaný predajca overí zlato, aby sa uistil, že je pravé, spĺňa normu rýdzosti a odôvodňuje jeho trhovú cenu. Tým si zabezpečí svoju investíciu a uistí sa, že dostane to, za čo platí. Preto nemožno prehliadať význam pravosti a certifikácie pri určovaní hodnoty investičného zlata.

Stratégie odchodu a likvidita – investičné zlato

Stratégie odchodu a likvidita, najmä v oblasti investícií do zlata, sú pre investorov kľúčovými faktormi. Hodnota zlata je známa už po stáročia a zachováva si svoju hodnotu aj počas hospodárskych poklesov. Ako poistka proti inflácii a bezpečný prístav v časoch finančnej neistoty ponúka investičné zlato potenciálnu finančnú istotu. Poznanie jeho hodnoty je však kľúčové pre investorov, ktorí hľadajú stratégie odchodu a likviditu. V súčasnosti trhová cena zlata denne kolíše a odráža ponuku a dopyt, podmienky na svetových trhoch a hodnoty mien. Zatiaľ čo spotová cena zlata je primeraným ukazovateľom jeho hodnoty v konkrétnom okamihu, skutočnú predajnú cenu môžu ovplyvniť aj ďalšie faktory, ako napríklad rýdzosť, forma (mince, prúty, šperky) a nálada na trhu. To znamená, že hodnota investičného zlata z hľadiska likvidity sa mení. Jednotliví investori tak môžu na základe svojho načasovania alebo stratégie pri investovaní do zlata získať alebo stratiť. Pri realizácii tejto hodnoty v správnom čase majú zásadný význam stratégie výstupu; či už ide o stratégiu predaja počas prudkého nárastu, udržiavanie dlhodobej držby s cieľom postupného zhodnocovania, alebo využitie zlata ako rezervy proti hospodárskemu poklesu.