Zlepšite vaše šance na podnikanie dobrým podnikateľským plánom

23 júl

Podnikanie so sebou prináša veľa povinností, zodpovednosti a každodenného úsilia, obzvlášť ak s podnikaním plánujete začať, máte isto plnú hlavu starostí a plánov, čo urobiť, ako zabezpečiť hladký chod podnikania. Jedným z dôležitých bodov pre hladké fungovanie je vytvorenie dobrého podnikateľského plánu, ktorým nasmerujete vašu firmu na tú správnu cestu. Podnikatelsky plan teda nepodceňujte.

Kedy treba vytvoriť podnikateľský plán?

Podnikatelsky plan a jeho prínos
Štart podnikania s podnikateľským plánom

Podnikateľský plán je ideálne vyhotoviť ešte pred samotným začatím podnikania ale aj v prípade, ak sa vaša firma spojila s nejakou ďalšou, prípadne došlo k zmene vlastníka. Taktiež sa vám podnikateľský plán oplatí spraviť ak na trh uvádzate nejakú novú službu alebo produkt, ktorému sa plánujete venovať a ktorý vám má priniesť želaný profit. 

Čo má obsahovať správny podnikateľský plán?

Podnikateľský plán je oficiálny dokument v písomnej verzii, ktorý by mal obsahovať všetky potrebné náležitosti. V úvode treba uviesť názov, sídlo firmy, jej právnu formu, adresu sídla. Ďalej by mal obsahovať všetky informácie, ktoré budú navonok prezentovať vašu firmu a bude silným tromfom aj na poli konkurencie alebo môže slúžiť pre potreby prípadných investorov alebo banky, ktorá podľa toho zistí, aká je návratnosť financií, ktoré by vám požičala, ak by ste žiadali o úver. V ďalšej časti plánu by ste sa mali podrobnejšie rozpísať o výsledkoch vašej firmy v obzore nasledujúcich dvoch-troch rokov, čo očakávate od investícií, ktoré plánujete použiť, mali by ste jasne definovať vaše ciele. Mali by ste čo najjasnejšie definovať, pre ktorú cieľovú skupinu je vaša služba alebo produkt určený, aký zákazníci by ho mohli potrebovať, podľa toho jednoduchšie použijete ten najsprávnejší spôsob reklamy a prezentácie. Mali by ste byť tiež úprimný a priznať svoje slabé miesta a nedostatky ale taktiež vyzdvihnúť silné stránky a prostriedky na dosiahnutie vašich cieľov. Podnikateľský plán by mal byť v rozsahu okolo 30-40 strán, prílohy by mali mať okolo 70-90 strán – tieto majú obsahovať rôzne prepočty, kalkulácie, grafy, zmluvy – rozhodne by ste nemali nič zatajiť, aby bol aj neskôr v čase realizácie vašich projektov podnikateľský plán reálny a uveriteľný. Dobre a kvalitne vypracovať podnikateľský plán vám môže zabrať veľmi veľa času a výsledok vášho úsilia sa nemusí stretnúť s úspechov. Je preto lepšie, obrátiť sa na profesionálnu firmu, ktorá vám podnikateľský plán vypracuje odborne a spoľahlivo. Ak hľadáte takúto firmu, obráťte sa na https://marekstraka.com/